KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA UZUPEŁNIAJĄCA

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA UZUPEŁNIAJĄCA PIŁA

CENA: 1100zł

INFORMACJA

DLA KOGO?

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona to kurs przeznaczony dla osób, które posiadają świadectwo kwalifikacji na przewóz rzeczy lub osób, a chciałyby uzupełnić brakujące uprawnienia.
Kurs ten dotyczy to osób, które:

  • posiadają prawo jazdy kategorii C / C+E wydane po 10 września 2009 roku,
  • posiadają prawo jazdy kategorii D / D+E wydane po 10 września 2008 roku.

Istotne znacznie w tym przypadku ma wiek kursantów. Z przyspieszonej wersji szkolenia mogą skorzystać osoby, które ukończyły 23 rok życia dla kategorii prawa jazdy D oraz 21 rok życia dla kategorii prawa jazdy C.

Sprawą oczywistą jest, że do kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną mogą przystąpić osoby, które:

  • są obywatelami RP,
  • na terenie Polski przebywają powyżej 185 dni w roku z uwagi na więzi osobiste lub zawodowe,
  • studiują w Polsce przynajmniej od 6 miesięcy i są w stanie przedłożyć stosowne zaświadczenie,
  • nie są obywatelem państwa członkowskiego UE, ale zamierzają wykonywać przewóz osób lub towarów na rzecz podmiotów z siedzibą w RP.

Takie warunki dotyczą również pozostałych szkoleń. Jeśli więc ktoś odbył kurs z zakresu kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, spełnia także warunki szkolenia uzupełniającego.

CZAS TRWANIA

Szkolenie z zakresu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej jest skróconą wersją kursu z zakresu kwalifikacji uzupełniającej. Zajęcia dydaktyczne trwają w sumie 35 godzin.

W przypadku kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej nie ma konieczności realizowania zajęć z części podstawowej. Odbywa się natomiast część specjalistyczna – dotycząca przewozu rzeczy lub osób (w zależności od wybranych uprawnień). Zajęcia teoretyczne trwają 33 godziny, zaś zajęcia praktyczne – 2 godziny.

Jakie zagadnienia porusza szkolenie z zakresu kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej?
Kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną jest podzielony na moduły tematyczne w zależności od wybranego szkolenia.

EGZAMIN

Zakończenie kursu na kwalifikację wstępną przyspieszoną uzupełniającą to warunek pozwalający na przystąpienie do egzaminu państwowego. Obejmuje on zakres tematyczny związany wyłącznie z częścią specjalistyczną szkolenia. Otrzymanie wyniku pozytywnego gwarantuje uzyskanie świadectwa kwalifikacji.

Warto jednak pamiętać, że przed otrzymaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej należy wykonać badania lekarskie oraz badania psychologiczne. Dopiero potem można udać się do wydziału komunikacji, by uzyskać wpis w prawo jazdy.