KATEGORIA B - TRYB PRZYSPIESZONY

PRAWO JAZDY KATEGORIA B - PRZYSPIESZONA PIŁA

Zobacz

UPRAWNIENIA

Kategoria B prawa jazdy uprawnia do kierowania:
  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, pod warunkiem zdania dodatkowego egzaminu praktycznego,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
  • ciągnikiem rolniczym i pojazdami wolnobieżnymi

Minimalny wiek kandydata to 18 lat.

Kurs na przyspieszone prawo jazdy kategorii B trwa 3 tygodnie.

NAUKA JAZDY KAT B PRZYSPIESZONA PIŁA